grįžtė

grį̃žtė sf. (2) KI441, Šk, Mrj, Vrb, grįžtė̃ (4) K, J, Rdm, Ml, grį́žtė (1) 1. nušukuotų linų ar kanapių susukta kelių saujų pynė: Marti vaikiui grį̃žtę linų davė pančiams J. Iš vienos grį̃žtės linų būna du kuodeliai . Kelias grįžtès nušukuok, tai pradėsim verpt Ldvn. Grįžtė̃m sudeda Vlkv. An aukšto da turi būti kelios grį̃žtės kanapių Al. Liepė marčiai suverpti tris grį́žtes Kt. Eikit braukt [linų], jau paskutinę grįžtelýtę verpiu Sdk. ^ Šuva susisukė grįžtẽlėn (labai susirietė) Rod. 2. susuktas šiaudų pluoštas kam nors surišti; šiaudų juosta: Susuk grį̃žtę, reikia pėdai rišt Dg. Kiaurymės užraišiotos susuktų šiaudų grįžtelėmis . Agutė suko grįžtę, vieną jos galą pažasty laikydama . Kad jau nebegauni virvės, surišk su šiaudų grįžte Ps. Dvylika grįžčių̃ susukau Dkš. 3. suvytas, susuktas į virvę koks daiktas: Susisuksiu grįžtę iš abrūso, tai gausi į kailį! . 4. susukta vytis rogių pavažoms laikyti: Susuk grįžtę, ir sutrauksi pavažas, virvė čia nelaikys Pbs. ^ Sudžiūvus kaip rogių grįžtė Gdž. 5. Skd, Krtn, Akm spragilo ryšys buožei prie siaustuvės (koto) rišti, jungas: Man bekulant, grįžtė spragiluo nutrūko Yl. 6. susukta šiaudų sauja kam nors trinti, šveitiklis: Susisuko šiaudų grįžtę ir ėmė pelenais trinti stalą . 7. surišta į mazgą šiaudų kuokšta durpėms prakurti: Negalėjau ugnies prakurti net su grį́žte Brt. 8. Mrk skuduras kam patrinti, pašluostyti: Paduok grį̃žtę, reikia stalas nušluostyt . 9. svogūnų kasa, vainikas (supintas ant susukto šiaudų pluošto): Pas mus cibulius ne litrais, o grį̃žtėms pardavinė[ja] Krtv. 10. dem. Vlkv šiaudų surištas pluoštelis su buožele gale, dedamas į riečiamą audeklą, kad geriau gulėtų siūlai. 11. dem. maža kuokštelytė šiaudų, nekultų javų...: Atnešk grįžčiùkę šiaudų Šn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • grįžte — grįžtè prv. Jotè išjósiu, grįžtè negrį̇̃šiu, sugrąži̇̀nsiu žirgužė̃lį į devintùs meteliùs (d.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grįžtė — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. bundle vok. Bündel, n rus. жгут, m; пучок, m pranc. faisceau, m …   Automatikos terminų žodynas

  • grįžtė — grį̃žtė dkt. Javų̃ pėdo grį̇̃žtė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • skaidulų grįžtė — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. fiber bundle; multiple fiber vok. Faserbündel, n rus. волоконный жгут, m; пучок волокон, m pranc. faisceau des fibres, m …   Automatikos terminų žodynas

  • stiklo skaidulų grįžtė — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. glass fiber bundle vok. Glasfaserbündel, n rus. пучок стеклянных волокон, m; стекловолоконный жгут, m pranc. faisceau des fibres de verre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • laidų grįžtė — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. conductor bundle vok. Leiterbündel, n rus. пучок проводов, m pranc. faisceau de conducteurs, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • optinių skaidulų grįžtė — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. multiple optical fiber vok. Lichtfaserbündel, n rus. волоконно оптический жгут, m; жгут оптических волокон, m; пучок оптических волокон, m pranc. faisceau des fibres optiques, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Bündel — grįžtė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. bundle vok. Bündel, n rus. жгут, m; пучок, m pranc. faisceau, m …   Automatikos terminų žodynas

  • bundle — grįžtė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. bundle vok. Bündel, n rus. жгут, m; пучок, m pranc. faisceau, m …   Automatikos terminų žodynas

  • faisceau — grįžtė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. bundle vok. Bündel, n rus. жгут, m; пучок, m pranc. faisceau, m …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.